יחידות שירות למפעל ברמת האיכות הגבוהה ביותר, קומפרסורים, צ'לרים, יחידות מחזור שמנים וגריזים, מערכות טיהור מים, מערכות ניטור אוויר ועוד.