קומפרסורים תעשייתיים במגוון סוגים בורגיים ואחרים, עם או בלי שימון, הספקים וטווחי עבודה לפי צרכי הלקוח והמפעל.