מכונות מילוי אוטומטיות וחצי אוטומטיות לנוזלים בכל הרמות מדלילים מאוד ועד לסמיכים מאוד בבקבוקים וצנצנות ומכלים גדולים ומכלים לא סימטריים לרבות נוזלים דליקים ומתפוצצים.