מכונות הדפסה אוטומטיות בכל שיטות ההדפסה לרבות הדפסת לייזר בכל מיקום על המוצר בקו היצור והאריזה.