ב "D.P.I ישראל" אנו מבטיחים חיסכון ריאלי משמעותי בעלות הכוללת של כל מכונה תוך שמירת האיכות הגבוהה ביותר.
לאחר תהליך של גיבוש אפיון המכונה / קו יצור / מוצר סופי בכתב עם הלקוח, תועבר אליכם בכתב הצעת מחיר מפורטת הכוללת את כל עלויות יבוא המכונה מהמפעל המייצר ארצה עד למיקומה באתרכם, כך שהלקוח שלנו יכול להיות סמוך ובטוח שלא יצוצו להם פתאום כל מני עלויות נוספות בדרך.
חוזה הרכישה של מכונה או מוצר דרכינו יכלול:
את כל מרכיבי עלות ייצור ושינוע המכונה ארצה עד למפעל שלו עצמו.
את כל מרכיבי הביטוח (ביטוח מלא גם למקרה של אובדן מוחלט).
את כל המפרט הטכני המדויק של המכונה לרבות יכולות ייצור והספקים.
את כל המפרט הטכני הפיזי והפניאומטי של המכונה.
את כל המפרט החשמלי של המכונה.
את כל מפרט האביזרים המסופקים עם המכונה.
את כל ארצות הייצור של הרכיבים החשמליים החשובים והעקרוניים במכונה.
את פירוט צריכת האנרגיה של המכונה.
ועוד.
להדגיש: חוזה הרכישה של המכונה או הקו או המוצר יכללו כל סעיפי המפרט הטכני של המכונה שלעיל כחלק מהחוזה עצמו המגדיר מפורשות את מהותה של המכונה שנרכשה על ידי הלקוח שלנו.