בכדי לסייע ללקוחות המעוניינים להכין הערכת מסגרת תקציב דרושה עבור רכישת מיכון או מוצרים שונים ניתן לקבל מאתנו הערכה ראשונית של טווח העלויות הצפויות ללא כל התחייבות.

הערכה זו מתבצעת באמצעות המייל והיא מספקת את טווחי המחירים הקיימים בעולם אינה תחליף לניתוח מקצועי מדויק של אפיון המכונה או המוצר, אפיון שיכול לשנות את המחיר דרמטית לכאן או לכאן.

בכל מקרה "D.P.I ישראל" מבטיחה חסכון משמעותי בעלויות היבוא לרבות העלות הספציפית של מחיר המכונה או המוצר.

מחירים לדוגמה:

מכונת סשטים: עם פיקוד גרמני, בהספק ייצור של 1800 יחידות לשעה, שנתיים אחריות – 82,000 ש"ח.

מכונת שפופרות אולטראסונית: עם פיקוד יפני, בהספק ייצור של 1600 יחידות לשעה, שנתיים אחריות – 120,000 ש"ח.

ועוד מכונות רבות.