ב "D.P.I ישראל" כל מכונה הינה באחריות מלאה כולל לכל האביזרים הנלווים אל המכונה. 

אחריות מלאה ללא אותיות קטנות

 כל מכונה / קו ייצור / מוצר ימסרו ללקוחותינו תחת מעטה הגנה של אחריות מלאה ללא יוצא מן הכלל וללא אותיות קטנות. אחריות זו כוללת כל אביזר עם המכונה הראשית / ציוד / מוצר .

מכונות "D.P.I ישראל" הינן בעלי אחריות מורחבת.

בנוסף לכך "D.P.I ישראל" מתחייבת בפני לקוחותיה להאריך את האחריות על המכונה לפי בקשתם גם מעבר לתקופה הקבועה למכונה תמורת תשלום קבוע מראש שיסוכם בניהם.