כל מכונה המיוצרת על ידינו עוברת מספר תהליכי ביקורת איכות במהלך יצורה בכדי להבטיח את תוצאת האיכות הרצויה: 
עבודת ייצור מקצועית על-פי שרטוטים תקניים.
שימוש במתכות מתאימות בהגדרה לייצור המכונה.
קיום מערך הנדסת ייצור ותכנון המנחה את אולם היצור.
קיום מערך ביקורת איכות הנדסית כנהוג בעולם.
שימוש בחלקים ואביזרים תקניים המוכרים בעולם.
שימוש באביזרים חשמליים תקניים מחברות אירופאיות ידועות.

לאחר סיום ייצור המכונה היא עומדת לביקורת איכות ייצור סופית לפי רשימת דרישות לסטדרטים של אכויות ותקנים בין לאומיים ותקנים מחמירים הנקבעים על ידינו.

בגמר ייצור המכונה/קו יצור/מוצר, לא תשלח המכונה מיד ארצה אלא תורכב במפעל הייצור עצמו, לשם יגיע בעל המקצוע המתאים מחברתנו בכדי להפעילה ולייצר בה שם הלכה למעשה, רק לאחר שהמכונה או הקו או המוצר נמצא בבדיקה זו תקין ואיכותי ועומד בדרישות שהוצבו על-ידינו בפני מהנדסי אגף הייצור היא תועבר המכונה לאריזה ולהכנתה למשלוח.